Det är lätt att skylla på tekniken

MOTOR

Att skylla ifrån sig, på andra eller på tekniska fel, ligger i människans natur. I synnerhet när man dödat två barn.

Låt mig först säga att jag inte vet mycket om olyckan i Frankrike. Men jag vet en del om liknande händelser. Och nästan alltid är det människans, inte bilens fel, när det händer en olycka.

Volvo anklagas för att ha tigit bromsfel på sin 850-modell.

Det händer ofta att förare i automatväxlade bilar, som olycksbilen, trampar på gaspedalen istället för bromsen.

Och ju fortare det går, desto hårdare trycker de ner gasen.

Tyska prestigemärket Audi försvann i praktiken från den amerikanska marknaden i mitten av 1980-talet när ryktet om "skenande Audi-bilar" blev rubriker i amerikanska medier.

Bilarna skenade för att förarna trampade på fel pedal.

Men när Audis ledning försökte förklara att bilarna var utan problem gjordes det så arrogant och med en sådan tysk överlägsenhet att all trovärdighet försvann.

Tvingades till dyra förlikningar

Amerikanska TV-nyheter och tidningar toppade ideligen med nya exempel på skenande bilar och varje gång påstods att det var bilens fel.

Advokaterna var inte sena att slå mynt av guldkon och Audi tvingades till dyra förlikningar för att försöka få tyst på kritiken.

Trots att det alltså aldrig var något fel på bilarna.

Den här gången finns det ett expertutlåtande från ett oberoende franskt institut om att olycksbilen verkligen kan ha haft ett bromsproblem.

Institutet har hittat ett så kallat servicemeddelande till Volvoverkstäderna där tillverkaren beskriver ett bromsproblem på 850 TDI (diesel).

Institutet har också konstaterat att olycksbilen fått bromsarna reparerade men att reparationen inte ser korrekt ut.

Nu går drevet

Och nu går drevet. Blotta tanken att Volvo med sin säkerhetsimage kan ha mörkat ett allvarligt säkerhetsproblem blir stora rubriker både i Frankrike och här hemma.

Men Volvos säkerhetsimage är mer än bara prat.

För mig framstår det som otänkbart att Volvo skulle känna till ett allvarligt bromsproblem utan att omedelbart och med full genomlysning kalla in bilarna för åtgärd.

Därför tror jag inte att olycksbilen tappade bromsförmågan, i varje fall inte på grund av något känt tekniskt problem.

Jag tror fortfarande på den mänskliga faktorn. Men för de två döda barnens familj spelar det kanske inte någon roll.

Robert Collin