Så säker är din bil

Volvo bäst i ny stor test - bottennapp för Honda Civic

MOTOR

Sveriges vanligaste bil är också den säkraste.

Volvo S/V 70 är minst 50 procent bättre än genomsnittsbilen i Folksams ranking "Hur säker är bilen".

Det är den ensam om.

SÄKRAST Volvo V 70, årsmodell 1998-2000, är tillsammans med S70 den säkraste bilen i Folksams nya stora test. Den är minst 50 procent bättre än genomsnittsbilen. Men studien visar också att skillnaden i säkerhet mellan de bästa och sämsta moderna bilarna krymper.

Volvo tar även andraplatsen med sin 800-modell. Därefter kommer Renault Laguna, Volvo 700 och Saab 9000.

Det innebär att Volvo har tre bilar bland de fem första.

Sämst vid en krock är Nissan Micra, Citroën AX och Honda Civic.

Skillnaden i säkerhet mellan de bästa och sämsta moderna bilarna krymper visar Folksams studie av drygt 62 000 krockar som inträffat sedan 1994. Årets ranking som presenteras i dag har utökats med tjugo nya modeller och omfattar totalt 95 bilmodeller.

En tydlig trend är att fem av de mindre småbilarna numera platsar i den näst bästa, "blåa" klassen. Det gör dem minst 20 procent bättre än genomsnittet. Samtliga är tillverkade efter 1995.

En av de nya större småbilarna, Ford Focus, placerade sig i den bästa, "gröna" klassen, vilket betyder att den är minst 40 procent bättre än normalbilen.

- Det finns i dag så många bra bilar att det inte finns någon anledning att köpa en bil som har sämre ranking än "blått", säger Anders Kullgren.

25 procents mindre risk att dödas

Det finns några negativa överraskningar bland de nyare bilarna. Till exempel når nya Mazda 626 inte upp till bättre än den gula gränsen medan den gamla modellen klarade "blått". Kanske hade man också väntat sig bättre resultat av VW Passat, Toyota Avensis och Mercedes C-klass. Medan konkurrenterna klarar "grönt" hamnar dessa bara på "blått".

I bilar från slutet av 90-talet löper de åkande 25 procents mindre risk att dödas eller invalidiseras vid en krock än i en bil från början av 80-talet. I genomsnitt förbättras bilarnas krocksäkerhet med mellan 1,5 och 2 procent per år.

- De senaste fem åren har inneburit ett jättesprång i säkerhetsutvecklingen, säger Folksams forskningschef Anders Kullgren.

Bilar som lanserade under åren 1995-99 har minskat risken för död eller invaliditet vid krock med hela 12 procent jämfört med bilar lanserade under perioden 1990-94.

Halverad risk för skallskada

Risken för invaliditet vid olika typer av personskador i trafiken har överlag minskat drastiskt sedan tidigt 80-tal. Skallskaderisken har till exempel halverats, medan risken för benskada har minskat med 65 procent. Detta beror främst på att bilfabrikanterna lyckats med införandet av krockkudde och övrig säkerhetsutrustning som standard, samt att de konstruerat starkare bilkupéer, som står emot krockkrafterna vid en kollision bättre än tidigare.

Bäst whiplash-skydd i Volvo

Det stora undantaget från denna trend är risken för nackskador, som har fördubblats på tjugo år. Huvudorsaken är 90-talsbilens styvare konstruktion av bilstolar, som bidrar till en förbättrad krocksäkerhet vid andra kollisionstyper frånsett bakändeskollisioner, där de styva stolarna ökar nackskaderisken.

Här är Volvo S/V 70 det lysande undantaget med ett inbyggt whiplashskydd i framstolarna som skyddar mot nackskador. Liknande skydd finns hos några andra tillverkare, bland annat Saab, men inget är så bra som Volvos.

Sven-Anders Eriksson