Fartsyndare – nu ser kameran dig

16 olycks- drabbade sträckor övervakas från och med i dag

MOTOR

Nu får fartsyndarna se upp.

I dag börjar polisens nya digitala hastighetskameror att fungera.

Över hundra kameraskåp har satts upp på de sexton mest olycksdrabbade vägsträckorna.

Foto: CHRISTER PÖHNER
övervakning Hastighetskamerorna fotograferar de bilar som överskrider hastighetsgränsen.

Vid varje försökssträcka kommer det att finnas skyltar med texten "Hastighetskamera, för ökad trafiksäkerhet".

Fordon som överskrider gällande hastighetsgräns fotograferas med en kamera kopplad till en dator och radar.

För två år sedan sattes de första hastighetskamerorna upp på E 4 mellan Iggesund och Hudiksvall där det råder 90-gräns.

Hastigheten på den åtta kilometer långa sträckan gick ned med nio km/tim när kamerorna kom upp. Från 94 till 85, och bara 300 bilister avslöjades ha kört för fort.

Inga olyckor med kameror

Sedan kamerorna sattes upp har inte en enda olycka inträffat på den tidigare hårt olycksdrabbade sträckan med flera dödsoffer.

Varför sätter ni upp kamerorna?

- Vi är inte ute efter att sätta fast en massa fortkörare. Vi vill få ner hastigheten och förhindra olyckorna, säger Sten Byström på Rikspolisstyrelsen som leder projektet.

- Kan vi med skyltarna få bilisterna att sänka farten är vi nöjda.

Motorcyklar slinker igenom

En brist med kameraövervakningen är att motorcyklarna slinker igenom eftersom de saknar främre registreringsskyltar. Förarens ansikte är dessutom svårt att identifiera eftersom hjälmen skymmer det mesta.

I höstas stoppades kamerorna på grund av konflikt med bestämmelserna i polisdatalagen och personuppgiftslagen, men nu har Datainspektionen gett klartecken för polisen att ladda de automatiska trafikövervakningskamerorna.

Inspektionen betonar vikten av att det finns rutiner för att maskera bilder på personer som inte är förare av fordonet och andra som kan förekomma på vägbanan intill.

Böteslappen skickas till ägaren

Sven-Anders Eriksson