Volvo antog policy mot magnetfält - för personalen

Bilförarna utsätts för betydligt större stråldoser

MOTOR

År 1998 antog Volvo Penta en magnetfältspolicy för de anställda.

Rekommendationer som ligger betydligt lägre än den strålning som Volvoägarna utsätts för i sina bilar.

Vid tidpunkten för magnetfärltspolicyns införande ingick Volvo Penta tillsammans med Volvo Personvagnar i den stora Volvokoncernen. Numera är Ford ägare till biltillverkningen.

Policyn följer den försiktighetsprincip som utarbetats av Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens Strålskyddsinstitut.

Vägledning

Meningen är att den ska fungerar som vägledning för olika beslutsfattare, och användas för de anställda arbetsmiljö.

– Jag vet inte om Volvo Personvagnar ockå använder den, säger säkerhets- och arbetsmiljöchef Gunnar Gustafsson. Men det skulle förvåna mig om man inte gör det.

Medan föraren i en Volvo V70 utsätts för en magnetsfältstyrka på 18 mikrotesla föreskriver Volvo Pentas magnetfältpolicy att det redan vid 0,9 mikrotesla omedelbart ska vidtas åtgärder som förhindrar att personalen drabbas, oberoende av kostnader.

Byggnader och anläggningar ska byggas om så att värdena går ner.

Här är de rekommendationer som gäller för Volvo Penta:

Sven-Anders Eriksson