Så här sätter du ditt barn säkert

MOTOR
Från ett till fyra-fem års ålder ska barnen sitta i en bakåtvänd barnstol i bilen.

Spädbarn upp till ett år:

Ska ha en spädbarnsstol. Den monteras så att barnet sitter bakvänt, för att belastningen på nacke och skalle blir mindre vid en krock. Du kan montera stolen antingen i fram- eller baksätet. Men sitter stolen i framsätet måste airbagen kopplas ur.

- Och det måste en verkstad göra. Inte alla bilfabrikanter går med på att göra det, säger Anders Kullgren.

Då måste alltså spädbarnsstolen monteras i baksätet, fortfarande så att barnet sitter bakvänt.

Barn 1-4, kanske 5 år:

Ska sitta i en bakåtvänd barnstol. Samma regler gäller förstås för airbagen.

- Många brukar byta till en framåtvänd barnstol vid treårsåldern, men vi rekommenderar att barnet ska sitta i den bakåtvända stolen upp till 4-5 år. Det finns stolar som är godkända för att barn ska kunna sitta i dem ända upp till den åldern.

Men det kan bli trångt.

- Det är dilemmat, det kan bli svårt att få plats med stolen i baksätet när barnet är 4-5 år. Risken är att barnet vänds framåt för tidigt, det ger sämre säkerhet.

Barn över 4-5 år:

Ska sitta i en framåtvänd barnstol, bältade med bilens eget säkerhetsbälte. Antingen en bälteskudde eller hellre en bältesstol som ger stöd även i sidled och i ryggen. Syftet med båda alternativen är att barnet ska sitta så högt att inte bältet smiter över magen utan längre ner.