Miljövänligaste diesel först på 15:e plats

Två nya undersökningar ger helt olika slutsatser

MOTOR

I dag presenteras två svenska undersökningar om bilavgaser.

Den ena visar att dieselbilar är minst lika miljövänliga som bensinbilar.

Den andra att dieselavgaserna innehåller stora mängder hälsofarliga ämnen.

Inte konstigt om debatten om bilavgaser är förvirrad.

I Sverige har dieselbilar alltid beskattats hårt på grund av hälsovådliga avgaser. I Europa däremot ökar andelen dieselbilar varje år just för att de är så gynnsamma för miljön.

Dieselmotorer är mer bränslesnåla än bensinmotorer, det är alla överens om. Och eftersom bränsleförbrukningen är direkt kopplad till koldioxidutsläppen, som anses påverka växthuseffekten, väljer Europa diesel.

Fler partiklar i dieselavgaser

Men avgaserna innehåller också ämnen som är direkt hälsovådliga och farligast av allt är de ultrasmå partiklar som bildas när bränslet förbränns. Partiklarna följer med inandningsluften och tränger rätt in i blodomloppet där de kan orsaka allergier, astma, hjärtinfarkter och cancer.

Partiklar finns i alla bilavgaser men betydligt mer i dieselbilar än i bensinbilar.

I en undersökning som gjorts av Bilprovningen hävdas att dieselbilar inte är farligare för miljön än bensinbilar. Bland annat för att dieselbilarna INTE har fler partiklar i avgaserna.

Undersökningen har jämfört fyra bilar, en VW Golf med bensinmotor och en med diesel och en Peugeot 307 bensin och en diesel.

Den andra undersökningen baseras på 110 nya bilar och är gjord av laboratoriet Rototest i samarbete med biltidningen Teknikens Värld.

Första dieselbil på 15:e plats

Rototest rangordnar bilarna efter ett speciellt miljöindex där man väger samman bränsleförbrukning och skadliga avgaser som partiklar, kväveoxider och kolväten.

I den undersökningen kommer den första dieselbilen på femtonde plats efter ett antal betydligt större och starkare bensinbilar.

De flesta dieselbilarna återfinns i slutet av listan.

Det enda gemensamma resultatet de båda avgaslabben nått fram till visar på akrylamid i avgaserna. Hur den cancerframkallande akrylamiden bildas är det däremot ingen som har svaret på i dag.

Bilarna som är snällast mot miljön

Robert Collin