Avgaserna dödar 230 i Stockholm - varje år

Här är stans farligaste platser

MOTOR

Hundratals skulle räddas av lägre partikelhalter

De farligaste platserna att vistas vid är Hornsgatan, Norrlandsgatan och Sveavägen.

En europeisk studie visar att 230 stockholmares liv skulle kunna räddas varje år om utsläppen minskades med en tredjedel.

Foto: MAGNUS SANDBERG
Livsfarligt Kring Hornsgatan, Norrlandsgatan och Sveavägen är andelen partiklar i luften upp till 10 gånger högre än i resten av Stockholm. En stor del av partiklarna kommer från utlandet.

- Det handlar framför allt om att minska utsläppen från trafiken, säger Bertil Forsberg, medicine doktor och svensk projektledare för studien.

Hårt trafikerade områden med smala gator kantade av bostäder spär på riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar. På Hornsgatan, Norrlandsgatan och Sveavägen är andelen partiklar i luften ibland upp till 10 gånger högre än i övriga Stockholm.

För att minska dödligheten i Stockholm skulle man enligt studien behöva sänka partikelhalterna med en tredjedel, från 15 mikrogram per kubikmeter luft till fem.

"Inte rimligt"

- Det är inte rimligt. Det skulle i princip betyda att Stockholm drog ner sina utsläpp till noll eftersom en stor del av de partiklar som mäts upp här kommer från utlandet, säger Christer Johansson, docent på Institutet för tillämpad miljöforskning vid Stockholms universitet.

Partiklarna finns på vägbanornas yta och virvlas upp av trafiken. Därför förvärras problemet av tät trafik, dubbdäck och ostädade gator.

Städa dagligen

I Stockholm startar till vintern ett försök med att städa Norrlandsgatan dagligen för att se om det kan ha någon effekt på partikelhalterna.

Trots att 230 människor årligen dör till följd av föroreningar toppar Stockholm listan över Europas renaste städer.

Anna Bengtsson