Har yrkesförare ingen stolthet?

MOTOR

Jag bor utmed E20 och tvingas dagligen slåss med de stora långtradarna som alltför ofta kör över gällande hastighetsbestämmelser och för nära bilen framför.

Jag är minst sagt förundrad över yrkeschaufförernas låga yrkesstolthet. Det tycks som om de i stället för att följa trafikreglerna hellre sätter en ära i att negligera dem.

Ju fortare de kommer fram desto bättre.

Då spelar det tydligen ingen roll hur stora risker de tar och hur stor fara de utsätter andra trafikanter för. Jag ser fram emot en debatt som på allvar tar upp och belyser den tunga trafikens ansvar.

Det må vara beställare, speditörer, åkare, chaufförer och kunder.

ARTIKELN HANDLAR OM

Bilar