Vi fick se bilder på trafikoffer i körskolan

MOTOR

Din analys i ämnet ”pojkar och trafiksäkerhet” är enligt min erfarenhet riktig. Jag har som domare haft mer än hundra fall av vårdslöshet i trafik. Med få undantag är det killar i 20-årsåldern som varit åtalade. Jag har efter detta, precis som du, dragit slutsatsen att det brister i körkortsutbildningen.

Då jag själv tog körkort i början av 1960-talet hade jag en körkortslärare som var gift med en sjuksköterska på kirurgens akutavdelning. Hon hade bilder på trafikoffer, och körkortsläraren tog kontakt med polisen och fick upplysningar om

orsaken till trafikolyckan. Det var mycket nyttig information för oss unga män.

Efter vad jag har förstått förekommer inte motsvarande information nu för tiden.

Bilskolorna har missat sin kanske viktigaste uppgift. Så du och jag får väl

fortsätta att ta pojkarna i örat.