Endast den okunnige är tvärsäker

MOTOR

När jag läst din artikel om körskolorna, så mindes jag ett gammalt ordspråk: Endast den okunnige är tvärsäker!

När jag som yrkesman läser dina artiklar blir jag inte arg, utan besviken över att en journalist skriver direkta felaktigheter och påhittade saker. Du vet mycket väl var du kan hämta fakta och då ska du hålla dig till detta. Jag respekterar ditt jobb som journalist. Du ska ifrågasätta saker och ting. Men du förvränger fakta och det är inte bra.