Föräldrar bäst på att lära oss veta hut

MOTOR

Vad jag minns av mina lektioner på körskolan så arbetades det inte med

attityder. De flesta som kör bil vet nog att det är attityder, nonchalans och risktagande som är boven bakom de flesta bilolyckorna. Och vem lär en bäst att veta hut om inte föräldrar, såvida de tar normalt ansvar. Bilskolorna försöker bara sko sig, så på dom bara.