"Dieselbilar är bäst för miljön"

Miljödebattör i rapport i dag

MOTOR

Dieselbilarna är bäst för miljön.

Om de förses med renande partikelfilter, och effektivare förbränning.

Det hävdar miljödebattören Per Kågeson i en rapport som läggs fram på bilsalongen i Stockholm i dag.

Redan nu släpper dieslarna ut 20 procent mindre koldioxid än jämförbara bensinmotorer, eftersom de drar mindre bränsle.

Men dieselns avgaser innehåller också ämnen som är mycket hälsofarliga.

Bland annat ultrasmå så kallade nanopartiklar som bildas när bränslet förbränns.

Partiklarna följer med inandningsluften och tränger in i blodomloppet där de kan orsaka allergier, astma, hjärtinfarkter och cancer.

Med de nya effektiva partikelfiltren kan upp till 90 procent av de hälsovådliga partiklarna tas bort, inklusive de allra minsta.

För att klara EU:s skärpta miljökrav för personbilar från 2005 krävs dock ytterligare förbättring av förbränningen, insprutningssystemet och efterbehandling av avgaserna.

På sikt tror Per Kågeson att det blir möjligt att minska dieselmotorns utsläpp, så att de till och med blir lägre än bensinmotorns.

Inom EU uppgår försäljningen av nya dieselbilar till 36 procent, i Sverige är siffran sex. Att intresset hos svenska bilägare är så lågt för att köra en "oljebrännare" beror bland annat på den höga skatten, upp till 5 000 kronor mer om året. Dessutom är en diesel betydligt dyrare i inköp.

Sven-Anders Eriksson