Skateboard, Chevy battle

1 av 2
MOTOR

Pris: 599 kr

Trendfaktor:

Tillgänglighet:

Praktisk:

Upplevelse:

Skaderisk: Hög

Det är väldigt svårtillgängligt att börja med skateboard. Gator och ramper kan användas som rekreationsområde. Men det krävs mycket övning och tålamod för att behärska en skateboard ordentligt.