Spara tusenlappar på din bilförsäkring

Jämför - det kan skilja stora pengar mellan bolagen

MOTOR

Det lönar sig att jämföra bilförsäkringspremier. Det kan skilja tusenlappar mellan det billigaste och dyraste försäkringsalternativet för samma person och bil.

Visst kan man hitta på roligare saker för sina pengar än att betala försäkringspremier.

Aftonbladet Bil har gjort en djupdykning bland bilförsäkringspremierna. Vi har begärt in offerter från åtta försäkringsbolag samt på två bilmärkesförsäkringar; Peugeot försäkring och Volvia.

Vår genomgång visar att det kan skilja tusenlappar mellan det billigaste och det dyraste alternativet för en och samma person och bil.

Det är så många faktorer som ingår i premieberäkningen; förarens ålder, kön och bostadsadress liksom bilmodell, ålder och körsträcka, för att bara nämna några. Ju högre skaderisk desto högre premie. Unga förare får därför betala mer för bilförsäkringen än medelålders förare. Storstadsbor får betala mer än dem som bor på landet, och premien för en lyxutrustad - och stöldbegärlig - Jaguar blir högre än för en Nissan Micra.

Stora skillnader

Några försäkringsbolag väljer helt bort unga förare eller de dyraste bilmodellerna för att på så sätt hålla premierna nere. Andra gör vad de kan - det vill säga tar ut höga premier - för att få de olönsamma kunderna att välja ett annat bolag. Men det är inte bara premienivån som har betydelse för valet av bilförsäkring. Försäkringsvillkoren varierar från ett bolag till ett annat och det kan göra stor skillnad i plånboken om självrisken är 1 500 kr eller en viss procent av totalkostnaden för skadan.

Nödvändig höjning

Enligt Kjell Wirén, som är marknadschef hos Folksam, har bilförsäkringspremierna höjts med cirka 50 procent sedan 1999.

- Premiehöjningen var nödvändig för att vi skulle få täckning för våra kostnader. Att kostnaderna ökar beror på att allt fler skador rapporteras, och varje skada kostar mer att reparera. Dessutom rapporteras det allt fler bilstölder, säger han.

Inger Sundelin ([email protected])