Konkurrensen är stenhård om dina pengar

MOTOR

Vi lånar pengar till bilköp för svindlande 50 miljarder kronor varje år i Sverige. Konkurrensen om kunderna ökar hela tiden och det tjänar vi bilköpare på.

Aktörerna på billånemarknaden blir hela tiden fler. Banker, finansbolag, generalagenter, försäkringsbolag och bilhandlarna själva – alla vill ha sin del av kakan. Och när fler rycker i oss bilköpare pressas låneräntorna och villkoren blir bättre.

Det är bilhandlarna själva som väljer vilken samarbetspartner de vill ha för de billån de förmedlar. Så gott som samtliga Volvos återförsäljare använder till exempel Volvos eget finansbolag AB Volvofinans.

Volvo ensamt

Förklaringen till det är att återförsäljarna är delägare i Volvofinans, tillsammans med Ford Credit International.

Det upplägget är Volvo ensamt om bland generalagenterna i Sverige. Bilhandlarna står själva risken vid kreditgivningen men styr också kreditprövningen och lånevillkoren friare.

Finansieringen är en del i ett helt paket som kunden erbjuds. Bil, service, reservdelar, försäkring, bensin och finansiering – allt ingår för den som vill det. På så sätt behåller Volvo också greppet om sina bilköpare tills det är dags för bilbyte.

Egna finansbolag

Volvo finansierar själva ungefär sex av tio nybilsaffärer och är störst på marknaden med cirka 220 000 finansieringsavtal.

De andra stora bilmärkena i Sverige har också egna finansbolag men långt ifrån alla återförsäljare använder det egna märkets finansbolag. Om återförsäljarnas gunst tävlar också bankerna och de biloberoende finansbolagen.

De konkurrerar dels med kick-backs, då bilhandlaren får del av vinsten från billånet, dels med service. Snabba svar om kreditprövning, räntor, restvärden och liknande är ett måste vid bilförsäljning.

– Många återförsäljare vill vara oberoende och väljer oss, säger Pekka Pättiniemi, vd på GE Capital Bilfinans som är näst störst på marknaden med 110 000 finansieringsavtal.

En del bilhandlare finansierar också billånen själva, helt eller delvis, men det krävs mycket kapital till det.

Helst en vinst

– Det går att tjäna mycket pengar på finansiering, säger Mats Månsson, ekonomichef på Holmgrens Bil som haft egen finansiering i snart 20 år, de senaste åtta åren i ett separat bolag. Bolaget omsätter ungefär 100 miljoner kronor årligen och det bokförda värdet på leasing- och avbetalningskontrakten är ungefär 400 miljoner kronor.

– Den ränta vi tar ut av kunden ska täcka vår kostnad för lånet, för vi lånar ju också pengar, samt risken, personalkostnad och helst en vinst, säger Mats Månsson.

Anna Björe