Handsfree bättre för säkerheten

MOTOR

Jag är pilot och har flugit i drygt 20 år, mestadels med handsfree dvs med headset. Men jag har även flugit en del med handhållen mikrofon. Visst ökar man sin kapacitet med bägge händerna fria och det inte bara rent motoriskt.

Man brukar säga att man mentalt/motoriskt klarar av att hålla sju uppgifter i gång samtidigt i cockpit. Blir det fler prioriterar man (medvetet eller omedvetet) bort en eller flera och då inte alltid de minst viktiga.

En uppgift mindre (t ex hålla i en telefon) ökar avståndet till det "mentala/motoriska taket" och säkerhetsmarginalen ökar i motsvarande grad.