Svenskarnas bilar har högst utsläpp

”Vi måste börja köpa mindre bilar"

MOTOR

Svenska personbilar släpper ut mest koldioxid i Europa.

De är för tunga, motorstarka och törstiga.

– Vi måste börja köpa mindre bilar, säger Vägverkets miljödirektör Lars Nilsson.

Bilarna i Sverige spyr ut 20 procent mer koldioxid än bilarna i övriga EU. Det visar EU:s årliga rapport över koldioxidutsläppen inom unionen.

Förklaringen är att svenskarna väljer stora tunga bilar framför mindre. Något som direkt påverkar bränsleförbrukningen, och därmed också koldioxidutsläppen.

Mycket få dieselbilar

I snitt är våra bilar 12 procent tyngre och 34 procent motorstarkare än i EU totalt. En bidragande orsak till de höga svenska utsläppen är att den svenska bilparken består av bara sex procent dieslar, som ger lägre koldioxidut-släpp. I EU är andelen dieselbilar hela 40 procent.

Hur de svenska dieselbilarna ska behandlas i framtiden utreds i Vägtrafikbeskattningsutredningen.

Farliga partiklar

I dag är skatten på dieselbränsle lågt medan skatten på dieselbilarna är mycket hög. För att få fart på dieselförsäljningen i Sverige krävs att fordonsskatten sänks rejält. Men det finns en avigsida med dieseln – de cancerframkallande partiklar som finns i bränslet.

Riksdagen har beslutat att transportsektorns utsläpp år 2010 inte får överstiga 1990 års nivå, som är 17,38 ton koldioxid. I fjol låg utsläppen på

18,84 ton. Prognosen för 2010 är 19,83 ton.

Det går enligt Lars Nilsson att göra en hel med dagens bilpark för att minska på koldioxidutsläppen.

Samåkning, bättre transportlogistik och förändrade körsätt är några av åtgärderna. Men också att regeringen tar till ekonomiska styrmedel.

– En differentierad skatt på koldioxidutsläpp skulle också kunna bidra till att folk väljer bränslesnålare bilar, säger Lars Nilsson.

Sven-Anders Eriksson