De som kör långsamt borde också straffas

MOTOR

Fortsätt och stå på dig! Du har ju rätt i debatten om kvinnor och män i trafiken. Äntligen någon som säger som det är. Här är ett ämne till en annan intressant debatt: De som kör väldigt sakta och skapar köer lockar fram onödiga omkörningar och skapar allmän irritation och stress i trafiken. Varför ska det vara straffbart att köra 20 km/h för fort, men med full koll på bilen, men inte 20 km/h för sakta med dålig koll på bilen?

Du har rätt, även om ämnet är totalt tabu. Den som drar på sig långa köer skapar allvarliga olycksrisker när folk långt bak i kön börjar göra farliga omkörningar. Det skulle vara spännande att få saken prövad i domstol, den som drar på sig en lång kö och hotar trafiksäkerheten borde kunna dömas för vårdslöshet.