Succé med höjd hastighet i Norge

Färre olyckor på motorvägar med snabbare trafik

MOTOR

Höjd hastighet har blivit en succé på de norska motorvägarna.

Maxhastigheten har höjts från 90 till 100 kilometer i timmen.

Men snittfarten har bara ökat tre kilometer i timmen – och olyckorna har blivit färre.

Det norska Vegdirektoratet påpekar emellertid att olycksminskningen kan vara tillfällig. Som exempel nämns två vägsträckor där antalet olyckor med personskador var 36 år 2000. I fjol med den höjda fartgränsen var antalet sådana olyckor 23.

Nu vill Vegdirektoratet ha kvar de nya fartgränserna och tillåta samma högsta fart på nya motorvägar som uppfyller säkerhetskraven. Bland de uppställda kraven är att vägarna ska ha belysning, att det är minst sju meter mellan vägbanorna och att de skiljs åt av ett räcke.

En anledning till att snitthastigheten inte ökade mer än tre kilometer i timmen är att trafikanterna bröt mot den tidigare tillåtna gränsen och körde för fort.

Tidigare artiklar

TT , aftonbladet.se