Toppenbilar i Norrbotten

Närkingarna är sämst på att sköta sina bilar

MOTOR

Norrbottningar och jämtlänningar sköter sina bilar bäst.

Medan närkingarna är sämst i Sverige på att ta hand om sina bilar.

Var femte besiktigad bil brister i bromssystemet.

Det visar Bilprovningens statistik över godkända och underkända bilar.

I fjol besiktigades tre miljoner personbilar. Var tredje bil - 33 procent - underkändes med krav på efterkontroll.

Flest underkända bilar finns i Örebro län (39 procent), Jönköping (37 procent), Kronoberg, Kalmar och Värmland, 36 procent.

Bromsar spökar

Minst underkända personbilar har Norrbotten (24 procent) och Jämtland (25). Trots att man kör omkring i betydligt äldre bilar, 20 år och mera, än övriga landet. Yngsta bilparken, högst fem år, rullar i Stockholms, Västra Götalands och Jönköpings län.

Fortfarande är det bromsarna som spökar på bilarna. Nästan var femte personbil (18 procent) underkändes på grund av brister i bromssystemet.

Bilbotten

Sven-Anders Eriksson