Volvo återkallar 460 000 bilar

Elfel kan orsaka brand i motorrummet

MOTOR

Volvo Personvagnar återkallar 460000 bilar världen runt, sedan man hittat ett elektriskt fel i den modul som styr motorfläkten.

Det är modellerna S60, S80, V70 och XC70 från åren 2000-2001 som måste åtgärdas. Även en del bilar från 1999 har drabbats av felet.

Det är det mest omfattande återkallande som Volvo tvingats besluta om.

Problemen har främst uppstått på marknader där det är varmt samtidigt som bilarna körs i långsam trafik. Bilköer i sommarheta städer i Japan till exempel har varit förutsättningar som utlöst felet.

Riktigt hur många fall som rapporterats där modulen överhettats, kan Volvo Personvagnar inte ge besked om.

– Men det finns inga fall rapporterade där det inträffade ha lett till personskada, säger Christer Gustafsson, företagets presschef, till TT.

Kan leda till brand

Överhettningen av styrmodulen för fläkten kan annars i värsta fall leda till brand i motorrummet. Det är den risken som fått företaget att kalla tillbaka bilarna, så att hela fläktpaketet kan bytas.

– Ägarna kommer att få brev om det här, säger Gustafsson.

Arbetet sker utan kostnad för ägarna.

Hur många miljoner aktionen för de 460000 bilarna kostar säger Christer Gustafsson sig inte ha någon uppgift om. Inte heller hur kostnaden fördelas mellan underleverantör och Volvo, eller om felet är följden av en felaktighet i underleverantörens arbete eller Volvos specifikation vid beställningen.

Felet har märkts genom att motorfläkten inte slutat surra, trots att temperaturen sjunkit.

Volvos S40-serier påverkas inte av återkallandet.

Christer Jönsson/TT