Åtta av tio bilköpare skulle välja diesel

… om skatten vore densamma som för bensinbilar

MOTOR

Åtta av tio bilspekulanter skulle kunna tänka sig att köpa en bil med dieselmotor om fordonsskatten vore densamma som för bensinbilar.

Det visar en Temo-undersökning som genomförts på uppdrag av Motormännens riksförbund.

Fordonsskatten på dieselbilar är omkring fyra gånger så hög som skatten på bensinbilar, vilket gör att dieselbilägaren årligen måste köra ett par tusen mil innan det ”lönar sig” med diesel.

– Jag trodde att man skulle ha mycket mer fördomar om dieselbilar som bullriga, slöa och smutsiga, säger informationschef Berndt Sehlstedt till TT.

Lägre bränsleförbrukning

Det ökande intresset för dieseldrivna bilar hänger ihop med att de har 30 procent lägre bränsleförbrukning och 20 procent lägre koldioxidutsläpp än bensinbilar, medan de prestandamässigt numera är jämförbara.

I Sverige uppgår andelen dieselbilar till 7–8 procent av fordonsparken. I Storbritannien är exempelvis var tredje bil som säljs en dieselbil och i Sydeuropa ofta drygt hälften.

I undersökningen har 1034 körkortsinnehavare i varierande åldrar och spridda över landet tillfrågats om de kunde tänka sig att välja en dieselbil under förutsättning och fordonsskatt och drivmedelskostnader vore desamma som för bensinbilar.

Partikelfilter enda alternativet

Dieselbilen med partikelfilter är egentligen det enda realistiska miljöalternativet för att få en omedelbar verkan på miljö- och klimatproblemen, hävdar Maria Spetz, vd på Motormännen.

Hon säger att undersökningen ger glasklara signaler till politikerna om att fordonsskatten på moderna dieselbilar sänks så kommer det att ge omfattande och positiva miljökonsekvenser.

– Peugeot och Citroën var först med dieselmotorer med partikelfilter och snart kommer också Volvo och Saab med sådana, säger Berndt Sehlstedt.

Nyligen publicerade fotografen Lennart Nilsson hur partiklar från dieselmotorer påverkar lungfunktionen. Undersökningen visar ändå något förvånande att storstadsbor är mera positiva till diesel än glesbygdsbor.

Män mest positiva

Svaren från de 1034 körkortsinnehavare som tillfrågats visar att 82 procent av dem som bor i Stockholm, Göteborg och Malmö är positiva till diesel, medan andelen bland glesbygdsbor är 77 procent.

Män är också i något högre grad positiva än kvinnor. Av männen kan 84 procent tänka sig att köpa en dieselbil. Bland kvinnorna är andelen 74 procent.

Av undersökningen, som publiceras i det kommande numret av tidningen Motor, framgår också att det är gruppen 30–44-åringar som är mest intresserade av diesel.

I den gruppen skulle 88 procent kunna tänka sig att köpa en dieseldriven bil om fordonsskatten var densamma som för bensinbilar.

Benny Öinert/TT