Ny lag hjälper missnöjda bilköpare

Fristen för reklamation blir tre år

MOTOR

En bilköpare som är råkar ut för fel på en bil som han köpt från en bilfirma eller är missnöjd med en reparation har sedan den 1 april tre år på sig att reklamera.

Förlängningen av reklamationsfristen från två till tre år slås fast i en ändring i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen som började gälla den 1 april. Den bestämmelsen omfattar även bilköp och reparationer. Konsumentverket och Motorbranschens Riksförbund har också kommit överens om nya och tydligare regler för vad som ska gälla vid bilköp, bland annat vad som gäller när leveransen av den nya bilen blir försenad.

Måste klaga inom skälig tid

Fortfarande gäller att bilköparen måste klaga inom skälig tid från det att felet upptäckts. Inom sex månader efter köpet är det säljaren som är skyldig att visa att felet inte fanns redan vid köpet.

Reklamationsreglerna gäller inte när bilen köps av en privatperson, utan enbart när köpet gjorts hos en bilfirma.

Konsumentverket betonar att så snart som bilköparen skrivit på och fått tillbaka avtalet underskrivet av en behörig person på bilfirman är avtalet bindande. Skulle köparen ångra sig och vill avbryta köpet bör det göras så snart som möjligt – helst inom en vecka. Allt för att den ersättning som man är skyldig att ge till bilfirman ska bli så låg som möjligt.

TT