Volvos ledning - lär av Toyota

MOTOR

Toyota är verkligen duktiga och det är dom små sakerna som avgör. På Volvo i Torslanda har vi ett motsvarande "snöre", "haltknappen". I din artikel så verkar det som att riktlinjerna hos Toyota är att "inget fel lämnar banan" medan vi på Torslanda jobbar på ett annat sätt nämligen att bandet får gå och är det något som är fel och inte kan fixas omedelbart så får det tas hand om när bilen lämnat banan.

Jag tycker Toyotas sätt att jobba är bättre. Det måste ju vara bättre att man stoppar banan och fixar bilen omedelbart med målsättningen att INGEN felaktig bil lämnar banan. Det kan ses som en icke kostnadseffektiv lösning kortsiktigt sett, men se hur det gått för Toyota. Kanske är det denna enkla lösning som gjort att det gått så bra för Toyota.

Om vi i Torslanda ska kunna tävla mot Toyota med principen Right At First Try, måste företagsledningen komma med ett attitydförändringsprogram och genomföra detta på SAMTLIGA anställda hos Volvo Cars så att vi alla samtidigt kan ta ett steg framåt för att på allvar ska ta upp kampen med Toyota.