Hur många behöver dubbdäck egentligen?

MOTOR

Är det inte dags att skilja på Norrland och storstäder, och Mellansverige och södra delen av landet när det gäller valet av vinterdäck. Hur mycket snö och is har vi i Stockholmsområdet jämfört med Lappland där ni testar? Jag har kört dubbfritt i 25 år.

Det paradoxala är ju att det är i södra Sverige och i Stockholmsområdet man behöver dubb som mest, i Lappland kan man möjligen klara sig utan. Grejen är att med vårt växlande klimat med temperaturer runt noll och hög luftfuktighet så bildas förrädisk frosthalka, och då funkar bara dubb.