Fram för proffsiga haveriutredningar

MOTOR

Håller med dig, utan en professionell

”haveriutredning” vid trafikolyckor kommer vi aldrig åt de verkliga problemen.

Inom flyget skulle godtyckliga eller amatörmässiga olycksanalyser överhuvudtaget inte komma i fråga. Att låta trafikpoliser samla information vid en trafikolycka är möjligen acceptabelt, men analysen måste göras av speciellt utbildad personal med relevanta resurser.

Hur kan någon tro att trafiksäkerhetsarbetet är seriöst, när myndigheterna inte ens börjat ta reda på vilka problem vi har!?