Lägre skatt på miljövänliga dieslar

MOTOR

Från den 1 april 2006 blir det billigare att äga dieselbil.

Regeringens förslag till ny vägtrafikskattelag har lämnats till lagrådet för granskning, och enligt förslaget kan vi räkna med skattelättnader på en till två tusenlappar per år för dieselbilar, medan skatten för törstiga bensinbilar höjs måttligt.

Den nya fordonsskatten räknas på koldioxidutsläpp i stället för vikt, vilket för de flesta personbilar betyder en sänkning av skatten. För dieselbilar betyder det en kraftig sänkning mot i dag. Men samtidigt beläggs dieslarna med en ”bränslefaktor” på 3,5 gånger skatten, eftersom dieselbränslet är billigare än bensin. Kontentan blir att skatten för personbilsdieslar i genomsnitt sänks med knappt två tusenlappar per år.

Samtidigt aviserar regeringen att man kommer att följa Vägverkets förslag om extra nedsättning för dieselbilar med extra låga partikelutsläpp (5 milligram/km eller mindre), dvs i praktiken dieslar med partikelfilter. Dessa får en skattenedsättning på

6 000 kronor, som ges som ett avdrag på den årliga skatten med 2 000 kronor per år under tre år.

Någon straffskatt på bilar med hög bensinförbrukning blev det knappast, i och med att koldioxid-andelen i skatten inte ökar med ökande utsläpp.