Skyll inte alla olyckor på höga hastigheter

MOTOR

Jag hörde dig i P1-morgon. Det var uppfriskande att höra nån som vågar säga att det är få olyckor som orsakas av för hög hastighet. Vanföreställningen att många trafikolyckor orsakas av för hög hastighet omhuldas av alla inblandade myndigheter och politiker.