Fortkörning orsakar få trafikolyckor

MOTOR

Vad beror egentligen de allvarligare olyckorna på? Jag gissar att det förhåller sig ungefär så här:

? Rena fortkörningsolyckor: Mindre än 1%. Dessa olyckor hade möjligen kunnat förhindras med lägre fartgränser. Men alla övriga olyckstyper, 99 procent av alla trafikolyckor, är helt oberoende av vad det står på skylten.

? Somnat därför att föraren kört för långsamt i förhållande till vägen/trafiken/bilens egenskaper: 35% (Dessa olyckor kan inte minskas utan tvärt om ÖKAR genom generella lägre hastighetsgränser)

? Somnat av utmattning - 5%.

? Ouppmärksam förare. Pratat i mobiltelefon/läst tidningen/rotat i en väska/knappat på GPS/bråkat med passagerere eller barn inne i bilen - 5%.

? Olovlig körning/stulen/lånad bil - 10%.

? Rattonykterhet/drogpåverkan - 20%.

? Sjukdom/dålig syn/ålderstigen förare vars körkort inte automatiskt borde ha förnyats - 5%.

? Vattenplaning, halka, dimma - 10%.

? Fordonsfel inkl dåliga däck tex på vintern - 5%.

? Buskörning, ev i samband med annan brottslighet/olovlig tävlingskörnig -4%.

Det vore spännande att höra trafiksäkerhetsetablissmanget kommentera siffrorna för det skulle öppna för en helt annan debatt om trafiksäkerheten än felriktade polisinsatser.

”Höjd trafiksäkerhet - nu ”