Hörru Robert

MOTOR

En person som du som hatar alla statsanställda bara för att han inte får köra så fort han vill kan man ju inte ta på allvar.

Trots att jag själv jobbat i statens tjänst i mer än trettio år tänker jag inte öda kraft på att bli arg. Jag bara ler lite när jag ser vilken bitter gubbe din "kamp" har förvandlat dig till.

Per Johansson