Småbilar är inte sportbilar

MOTOR

Varför testar motorjournalister familjebilar och småbilar på samma sätt som om de vore sportbilar? Småbilar kan vara fina familjebilar utan att vinna era rallytester och till och med utan den ”precisa styrning” ni vill ha.

Staffan Kjell, Sundbyberg