Varför bråka om fyra minuter?

MOTOR

Om du kör 130 km/tim i stället för 120 i tio mil sparar du mindre än fyra minuter. Vad bråkar du om?

Christer Gottvall

SVAR: En liten tidsvinst för en människa, men en stor tidsvinst för mänskligheten.