Här fotograferas flest fortkörare

Polisens egen lista – län för län

Här i Södra länken i Nacka togs 2154 bilder på fortkörare under 2007.
MOTOR

Landets effektivaste trafikkameror sitter i Västra Götaland.

Och flest bilder av alla tar kamerorna på E20 utanför Alingsås.

Där fotograferades 4800 fortkörare förra året.

Aftonbladet kan idag publicera en unik lista med de sträckor där flest fortkörare fotograferats under 2007.

Listan har sammanställts av Rikspolisstyrelsen. Den toppas av sträckan på E20 mellan Alingsås och Ribbingsberg, där 4800 bilister fotograferades när de körde för fort.

Andra sträckor har inte genererat några fall alls under de senaste tolv månaderna.

När sportloven drar igång ikväll kommer trafiken på många mindre vägar att öka markant. För sportlovstrafiken skiljer sig en del från trafiken under resten av året. Framförallt genom vägvalet.

– Det är mycket långväga trafik, fullastade bilar på vägar som normalt inte är särskilt tungt trafikerade. Mardrömmen är kollisioner mellan just fullsatta familjebilar. Vi har ett antal såna fall varje år, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Vägverket.

80 procent minskad risk

Och just det annorlunda vägvalet innebär gör sportlovstrafiken extra farlig.

– Genom att välja rätt vägar kan man minska riskerna avsevärt, säger han.

Att välja mötesfria vägar minskar risken med 80 procent.

Och kameraövervakade vägar minskar risken med 30 procent.

Under de senaste åren har Vägverket satsat stort på kameraövervakning. Nu finns 875 kameror uppsatta utmed de svenska vägarna.

Det har lett till märkbart lägre hastigheter på de övervakade sträckorna. I snitt har farten minskat med 8 procent.

Vägverket räknar med att kamerorna därigenom räddar 15-20 liv varje år på de drygt 140 övervakade sträckorna.

Men många fortsätter att köra för fort, något som resulterade i drygt 200 000 bilder förra året.

FAKTA

Sportlov – län för län

Jönköping: v 7

Halland: v 7-8

Östergötland: v7-8

Västra Götaland: v 7-9

Örebro: v 8

Uppsala: v 8

Södermanland: v 8

Kronoberg: v 8

Kalmar: v 8

Blekinge: v 8

Skåne: v 8

Stockholm: v 9

Gotland: v 9

Värmland: v 9

Västmanland: 9

Dalarna: v 9

Gävleborg: v 9-10

Norrbotten: v 9-10

Västernorrland: v 10

Jämtland: v 10

Västerbotten: v 10

Fredrik Rundkvist

ARTIKELN HANDLAR OM