900 kameror – men få förare fälls

Polisen: Målet är att få ner hastigheten - inte fälla fortkörare

Foto: stig-åke jönsson
MOTOR

Mer än varannan bilist kör för fort. Ändå missar landets 900 fartkameror massor av fartsyndare.

Bara knappt en bild per kamera och dygn skickas för utredning och bötfällning, betydligt fler bilister än så kör för fort.

– Vi har ju länge haft problem med att ha haft sämre efterlevnad av hastighetsgränser i Sverige än i många andra länder. På senare år har vi vidtagit ett antal åtgärder för att folk ska hålla de hastighetsgränser som gäller. Nu ser vi början på en förbättring och resultat av de åtgärder som vi har vidtagit, säger Ingemar Skogö, Vägverkets generaldirektör till Ekot.

Drabbade vägar får kameror

I en studie som Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, låtit göra jämfördes 51 särskilt olycksdrabbade vägsträckor före och efter det att kamerorna monterades upp. Resultatet visar att olyckor med svåra skador och dödsfall minskat med en tredjedel, 34 procent.

– Målet är ju inte att bötfälla en massa bilister utan att få ner hastigheten och minska antalet olyckor, säger Anders Drugge, chef för polisens enhet för automatisk kameraövervakning i Kiruna, till Västerbottens Folkblad.

Han anser att kamerorna fyller sitt syfte även om endast ett fåtal bilister bötfälls.

MC-förare går fria

Sänkt hastighet är den anledningen till ökade trafiksäkerhetsåtgärder längs vägarna i Sverige. Bara fyra av tio förare, eller 43 procent, respekterar hastighetsbegränsningarna. Den låga siffran vill Vägverket höja till 80 procent till år 2020.

Det som kamerorna inte rår på är motorcyklister eftersom de saknar registreringsskylt fram. Dessutom bär många mc-förare hjälm med visir som omöjliggör identifiering av föraren. Så länge föraren är den som fälls kan de ändå gå fria om de inte kan identifieras - även om de haft registreringsskylt fram.

- Just att övervaka motorcyklarna med trafiksäkerhetskamerorna fungerar inte i nuläget med dagens juridik, säger Håkan Gelin, Vägverket till Ekot.