Renare luft med dubbfria däck

Kan rena landets smutsigaste gator

MOTOR

En minskad användning av dubbdäck skulle innebära att miljömålen för flera av Sveriges smutsigaste gator skulle nås. SMHI har på uppdrag av Vägverket mätt halterna av partiklar på ett tjugotal olika gator i landet, bland annat i Göteborg, Malmö och Stockholm.

På tio gator skulle målet för frisk luft kunna klaras med enbart minskad användning av dubbdäck, skriver Dagen Nyheter på nätet.

Men enligt Vägverket är det inte möjligt att begränsa användningen av dubbdäck i den omfattning som det behövs. Det krävs andra åtgärder också, som lägre hastigheter, skärpta utsläppskrav och att trafiken leds om från de tätt trafikerade gatorna inne i städerna.

– Vi vill att folk ska ta sig en ordentlig funderare på om de ska ha dubbdäck, speciellt de som kör mycket i stora städer med höga halter av luftföroreningar, säger Lars Nilsson, miljöchef på Vägverket, till Dagens Nyheter.

TT