Nya bilar svårare att sälja

Minskningen av nyregistreringar fortsätter

Foto: sc
MOTOR

I november registrerades 17 616 nya personbilar, enligt branschorganisationen Bil Sweden. Det är en minskning med 36,4 procent jämfört med motsvarande månad förra året.

Hittills i år har registreringarna av nya personbilar minskat med 14,2 procent.

Lastbilsregistreringarna minskade totalt med 26,6 procent under november till 3 406. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 6,9 procent. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i november med 31,7 procent och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 13,5 procent. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 8,4 procent och tunga lastbilar har ökat med 2,4 procent.

Registreringen av miljöbilar ökade under november med 7 procent och uppgick till 6 612. Andelen miljöbilar var 37,5 procent i november jämfört med en andel på 22,3 procent i november i fjol.

Krisen slår hårt

”Finanskrisen och den försvagade konjunkturen slår nu igenom med full kraft på bilmarknaden”, skriver Bertil Moldén, vd för Bil Sweden, i en kommentar till de kraftigt minskade registreringarna av både personbilar och lastbilar i november.

”Man får gå tillbaks till krisåret 1993 för att hitta en månad med större nedgång av personbilsregistreringarna”, skriver han.

Stimulanser stryps

Bertil Moldén, vd för Bil Sweden, kallar nedgången för bilmarknaden i november för ”djupt olycklig”. Förutom faktorer som lågkonjunktur och finanskris menar han att politikerna har bidragit till minskningen av nyregistrerade bilar, genom att ha dragit in stimulanser till miljöbilsköpare.

– Regering och riksdag har skapat en stor osäkerhet hos bilköparen genom att ta bort ett antal morötter i förtid, säger Moldén.

Morötterna som åsyftas är miljöbilspremien samt den slopade trängselskatten och boendeparkeringsavgiften för miljöbilsägare i Stockholm.

– Det blir sten på börda i så måtto att folk har varit oroliga för sin ekonomi tidigare, och när man nu tar sin hand ifrån miljöbilar skapar det förvirring. Det är därför vi ser sådana kraftiga siffror, säger Bertil Moldén.

Vill ha snabba åtgärder

Han efterlyser snabba åtgärder från regeringen för att på nytt stimulera bilförsäljningen. Det egna förslaget är att återinföra den så kallade ”skrotmoroten” för äldre bilar som saknar katalysatorer och moderna säkerhetsegenskaper – en åtgärd som enligt Bil Sweden skulle gynna miljöbilsförsäljningen och bidra till att nollvisionen uppnås.

Kan bli ännu värre

Om nedgången för bilförsäljningen kommer att bli långvarig vågar man på Bil Sweden inte sia om, men nästa månads siffror väntas bli ännu dystrare för branschen.

– Vi är än mer oroade för registreringarna i december månad, det här har skapat en oro. Folk vågar inte skriva order på en bil, säger Bertil Moldén.

Saab tappade nästan hälften...

Av de 17 616 personbilar som registrerades förra månaden var 1 335 bilar från Saab Sverige, en minskning med 45,2 procent jämfört med november i fjol. Märkets miljöbilar av biopower-modell återfinns på andra respektive fjärde plats på listan över de mest sålda miljöbilarna, men nyregistreringen minskade från 2 013 stycken november 2007 till 1 073 förra månaden.

...och Volvo 40 procent

Volvo sålde 3 576 personbilar förra månaden, att jämföra med 5 996 i november i fjol – en minskning med 40,4 procent. Volvo V70II innehar täten bland personbilsregistreringarna i Sverige med 1 829 registreringar i november 2008 och 20 364 hittills i år.

Totalt i år har nyregistreringen av personbilar från Volvo minskat med 20,2 procent jämfört med 2008 års siffror.

TT