Totalförbud mot bensinbilar

Eldrivet på Norges gator

Foto: think
Elbilar ska dominera gatorna i Norge.
MOTOR

Redan 2015 kan bensindrivna bilar vara ett minne blott i Norge. Det är regeringens mål.

Den norska transportsektorn svarar i dag för cirka 25 procent av landets totala koldioxidutsläpp. Nu vill man få ner den siffran mot noll med ett förbud mot fossilt drivna bilar.

Och utvecklingen med allt fler elbilar på norska gator går redan fort. Men regeringspartiet Socialistisk Venstre vill skynda på utvecklingen. Därför har man antagit ett krav på att bensinbilar bara ska få säljas fram till och med 2015.

– Förslaget är aktuellt. Det är inte säkert att vi blir förpliktade till ett så konkret år som 2015, men planen gäller fram till 2020, säger en regeringskälla till Verdens Gang.

Norska Transport- och Trafikdepartementet jobbar just nu med att ta fram lösningar för hur förbudet ska kunna genomföras. Man har valt år 2015 som mål och räknar då med att tekniken ska ha hunnit så långt att det är möjligt att avskaffa bensinbilarna.