Lägsta antalet döda i trafiken på 60 år

20-procentig minskning sedan 2008

MOTOR

Dödssiffran dalar i den svenska trafiken.

Under perioden januari–augusti i år dog 230 personer i trafikolyckor, enligt färska siffror från Vägverket.

Så låg har siffran inte varit på mer än 60 år.

Jämfört med samma period 2008 är årets minskning så stor som 20 procent.

Kontrasten med gamla tiders dystra siffror är dramatisk. Under mitten av 1970-talet dog fler än 700 personer i trafiken under januari–augusti.

Bilarna säkrare än förr

– Främsta orsaken till förbättringarna från den tiden är att bilarna är så mycket säkrare nu. Det och att vägarna har blivit bättre, säger Lena Erixon, generaldirektör för Vägverket.

Mötesfria vägar

I dag finns 400–450 mil mötesfri väg i Sverige och nästan hela minskningen i år har skett i mötesolyckor. Satsningen på mötesfria vägar har med andra ord lönat sig.

– Vi började med de vägar som var mest kostnadseffektiva att bygga om, säger Erixon.

Sedan förra året har det mötesfria nätet ökat med cirka 30 mil.

Färre döda i riskgrupperna

I åldersgrupperna 25–54 år samt 75 år och äldre har antalet omkomna minskat i år, jämfört med januari–augusti 2008. I gruppen 11–19 år har antalet döda däremot ökat, från 11 till 19.

Antalet omkomna kvinnor har minskat med 40 procent, antalet män bland dödsoffren minskade med 13.

Minskningen i dödsolyckor spänner över hela landet, med ett undantag. I den sydöstra regionen har antalet döda ökat.

TT