Okunskap om elbilar skapar ointresse

Dyrt och krångligt vanlig åsikt, visar undersökning

Många tror att elbilar blir dyra i drift eller kräver speciell utrutning, visar en undersökning. På bilden en VW E-Up.
MOTOR

Många tror att framtidens bil stavas elbil. Men bara var tionde svensk är intresserad och okunskapen är stor.

Bland annat tror många att det är dyrt och att det krävs särskilda laddstolpar.

– De eventuella hindren är nog mera upplevda än reella hinder, säger Göran Lundgren, ansvarig för elbilsprogrammet på Vattenfall.

Vattenfall har låtit fråga 1 000 svenskar om elbilar. Samtidigt som bara tolv procent är intresserade av att köpa en elbil har exakt samma andel bra eller mycket bra kunskaper om elbilar.

TT: Är det samma personer?

– I stor utsträckning tror jag att det är det, svarar Lundgren.

Han pekar på kunskapsluckorna. 40 procent tror att särskilda laddstolpar, och 20 procent att särskilda uttag krävs. Men elbilar kan kopplas till vanliga uttag hemma eller på parkeringsplatsen – och över hälften av de svarande har parkeringsel på jobbet, hemma eller både och, säger Lundgren.

Vidare tror 36 procent att kostnaderna för en elbil är högre eller likvärdig med en bil med förbränningsmotor.

– En ren elbil, eller plugg-in-bil, har en driftskostnad på två–tre kronor per mil, säger Lundgren.

Näst vanligaste motargument är batteriernas korta räckvidd. Men Lundgren säger att 70 procent av alla bilresor i Sverige är kortare än 30 kilometer och därför redan klaras med en elbil.

FAKTA

Svar om elbilar

12 procent av 1 000 svarande har bra eller mycket bra kunskap om elbilar, elva procent varken bra eller dålig och 77 procent dålig eller mycket dålig.

12 procent är intresserade eller mycket intresserade av att köpa elbil, tio procent varken eller, 66 procent är inte eller inte alls intresserade och 12 procent vet ej.

I rangordning av vad som minskat intresset är svaren; för få laddstolpar, begränsad räckvidd, dåliga krocktestbetyg, att elbilar kan vara mindre miljövänliga samt högt pris.

I rangordning av vad som skulle öka intresset är svaren; tillgång till snabb laddning hemma, längre räckvidd, laddning på större parkeringsplatser, fler laddstolpar i städer samt lägre fordonsskatt.

43 procent har inte tillgång till el vid parkeringen, 11 procent har tillgång hemma och på jobbet, 2 procent bara på jobbet och 44 procent bara hemma.

Källa: Vattenfall. (TT)

TT