Sverige tappar fart

Sänkt hastighet på 1500 mil vägar

MOTOR

Tisdagen blir en riktig omskyltningsdag.

Hela 1 660 mil riks- och länsvägar i hela landet får höjda eller sänkta hastighetsgränser.

De flesta gränserna sänks. På 1 500 vägmil får vi ta det lite lugnare. På 160 mil kan man dra på lite extra.

Förändringarna föranleder inte polisen att ändra sin övervakningsstrategi. Man kommer inte att lurpassa vid vägskälen.

– Nej, det gör vi inte. Vi har ett visst mått av insats som vi alltid gör och det oavsett om det står 70, 80 eller 90 på skyltarna. Vi har inte fler poliser att sätta in, säger Bengt Karlsson, chef för trafikpolisen i Västra Götaland till TT.

Färre kontroller – kanske

Karlsson antyder att polisens hastighetsövervakning kanske till och med blir lidande.

– Vi har andra mål, som är reglerade i EU-direktiv, som vi måste klara av innan årets slut. Och dit räknas inte hastighetskontroller, kan jag säga.

Karlsson räknar i stället upp kontroller för kör- och vilotider liksom farligt gods inom yrkestrafiken som har högsta prioritet.

Mest sänkningar

Polisen bjöds tidigt in av Vägverket och informerades om förändringarna. Man har kunnat lämna synpunkter på olika vägavsnitt under resans gång.

– Det var inte så många vägsträckor vi hade synpunkter på. Man har tittat på vägbredd, vägren och övriga kringområden och utifrån det bestämt om sänkning eller höjning av fartgränsen. Det blir mycket sänkningar från 90 till 80.

FAKTA

Nya fartgränser

Från den 10 november gäller nya fartgränser på 1 660 mil riks- och länsvägar i landet.

Hastigheten sänks på cirka 1 500 mil varav 1 200 mil från 90 till 80 kilometer i timmen till följd av lägre trafiksäkerhetsstandard.

Hastigheten sänks på cirka 200 mil tvåfältsvägar i Norrland från 110 till 100 kilometer i timmen eller till 90 om trafiksäkerhetsstandarden är lägre.

Totalt höjs fartgränserna på cirka 160 mil väg. På de mötesfria vägar som i dag har 90 höjs den till 100 kilometer i timmen. På cirka 110 mil väg, med bra trafiksäkerhet och som är viktiga för näringslivets transporter, har hastighetsgränserna kunnat höjas från 70 till 80 kilometer i timmen.

Vägverket räknar med att 11 personer färre dödas och 34 färre skadas samt att koldioxidutsläppen minskar med 29 000 ton.

Källa: Vägverket (TT)

TT