Kvinnor kör sämre än män

Gammal fördom får forskarstöd

MOTOR

Kvinnor kör sämre än män.

Det har många män alltid tyckt.

Nu får fördomen också stöd i en tysk undersökning.

Den gamla fördomen – att män är bättre bilförare än kvinnor – verkar kunna överleva den senaste bilkrisen. Och inte nog med det. Den får stöd i en nyligen gjord tysk undersökning, skriver Daily Mail. 65 frivilliga fick i uppgift att upprepade gånger parkera en stor och dyr bil i en parkeringsruta. Försökpersonernas körskicklighet mättes utifrån hur centralt i rutan bilen parkerades.

Kvinnor långsammare

Kvinnorna i gruppen körde mycket försiktigare än männen och tog upp emot 20 sekunder längre tid på sig att placera bilen i rutan. Ändå hamnade de mycket närmare gränslinjerna än männen.

Tidigare undersökningar visar att män tar större risker vid bilkörning än kvinnor vilket kan förklara varför männen i testet parkerade snabbare. Däremot borde kvinnorna med sin mer noggranna och försiktiga körstil ha presterat lika bra som männen, om än långsammare, trodde forskarna. Men det visade sig ändå vara svårt för kvinnorna att parkera exakt i rutan.

Bättre rumsuppfattningsförmåga

Forskarna tror detta beror på mäns bättre rumsuppfattningsförmåga och därför är de bättre på att kalkylera en bils förflyttning och fart.

– Undersökningen bekräftar bara tidigare gjorda tester av mäns och kvinnors rumsuppfattningsförmåga. Dessutom är detta inte ett stort misslyckande för kvinnor. Det handlar bara om parkering – inte om männens seger över kvinnorna, säger doktor Claudia Wolf som var med och genomförde testet.