Svenska förare allt mer självgoda

Foto: Aftonbladet Bild
MOTOR

"Det är bara jag som kör bra, alla andra kör bara sämre och sämre och gör fel med det mesta hela tiden."

Den inställningen har allt fler bilförare i dag – och det leder till fler risker och olyckor.

– Ibland undrar man om de fått sitt körkort i ett corn-flakes-paket. Alla är så stressade också i trafiken, man ska fram så fort som möjligt, säger Christel Ostenfeld, bilförare från Arlöv.

Hon tycker som så många andra bilförare att det blivit sämre med hänsynstagandet i trafiken, att hålla avstånd, lämna företräde och använda blinkers. Över hälften av 3 000 tillfrågade, 55 procent, i en undersökning gjord av försäkringsbolaget If tyckte så. Bara 7 procent upplevde det motsatta, en förbättring.

Men samtidigt är uppfattningen om den egna förmågan i trafiken på topp. När bilförarna fick sätta betyg på sig själva på en femgradig skala blev det idel och övervägande 4:or och 5:or.

Det går så klart inte ihop.

– De som har en övertro på sig själva för att de tycker att de kör så bra är med och ökar olycksriskerna. Risken för personskador ökar också med hastigheten, och även en liten olycka kan bli en dyr erfarenhet på många sätt, säger Dan Falconer, motorspecialist på If.

FAKTA

Skåningar självgodast

55 procent av 3 000 tillfrågade bilförare landet runt upplever att hänsynstagandet blivit sämre i trafiken.

I Skåne tycker så många som två av tre, 66 procent, att andra bilförare blivit sämre.

Medelbetyget på den egna körförmågan ligger på en femgradig skala mellan 3,65 och 3,92.

Även här utmärker sig skåningarna genom att ge sig själva extra högra poäng, övervägande fyror och femmor på gott trafikbeteende.

I en annan enkät om parkeringsskador hade 65 procent av 8 000 tillfrågade råkat ut för en sådan, men bara mellan 5 och 10 procent hade själva orsakat en sådan skada.

Källa: If

TT

ARTIKELN HANDLAR OM