Stockholmstrafiken bland de smidigaste i Europa

Foto: Ari Luostarinen
MOTOR

Bland Europas storstäder har Stockholm den fjärde mest lättflytande trafiken, enligt en analys av uppgifter från GPS-utrustning i 30 miljoner bilar.

Bryssel och Warszawa har den mest trögflytande trafiken.

Det är GPS-tillverkaren Tomtom som gjort analysen med hjälp av data som hämtats från kunderna sedan 2006. Totalt har uppgifter om cirka 1,8 miljarder bilresor samlats in av företaget. I en databas har lagrats uppgifter om var, när och i vilken hastighet resorna gjorts.

Uppgifterna har överlämnats av kunderna när de kopplat upp sin GPS-utrustning mot företagets hemsida för att till exempel ladda ner kartor.

– Vi har frågat kunderna om de anonymt vill dela med sig av sin körhistorik, och majoriteten har sagt ja, säger Niklas Casserstedt, informationsansvarig vid Tomtom Norden.

I den första analysen av uppgifterna har företaget tittat på hur trafiken har flutit på de större vägarna i Europas 59 städer med mer än 500 000 invånare.

Om bilisterna endast kunnat köra i 70 procent av den tillåtna hastigheten har trafiken definierats som långsam/trög.

Hur trög trafiken varit har angetts i procent, där procentsatsen anger andelen större vägar där trafiken varit långsam någon gång under dagen.

I Bryssel i Belgien och Warszawa i Polen var andelen 37,5 procent. I Stockholm var andelen bara 6,4 procent. Bättre siffror hade bara de spanska städerna Zaragoza (1,5), Valencia (5,3) och Zagreb i Kroatien (5,9).

Av de nordiska städerna hamnade Oslo på 26,4 procent, Helsingfors på 16,8 och Köpenhamn på 13,9 procent.

Rom och Paris som har rykte om sig att vara kokande häxkittlar för bilisterna levde upp till det och hamnade på 28,0 respektive 30,4 procent.

FAKTA

Biltröga städer

De tio städer med mest trögflytande trafik i Europa var

Bryssel 37,5 procent

Warszawa (37,5)

Wroclaw (35,7)

London (34,7)

Edinburgh (34,5)

Dublin (33,9)

Belfast (31,8)

Marseille (31,2)

Paris (30,4)

Luxemburg (29,4)

Mest lättflytande trafik fanns i

Zaragoza (1,5)

Valencia (5,3)

Zagreb (5,9)

Stockholm (6,4)

Malaga (7,9)

Dortmund (9,3)

Dresden (9,7)

Leipzig (10,6)

Vilnius (10,8)

Bern (10,9)

Procentsatsen anger andelen större vägar där trafiken är långsam/trög någon gång under dagen.

Definitionen på trög/långsam trafik är att bilister bara kan köra 70 procent av den tillåtna hastigheten. (TT)

TT