Kamera räddar p-vakter från bråk

Lins i kläderna lyckad metod

Foto: Krister Hansson
MOTOR

Idén att utrusta parkeringsvakterna i Malmö med videokamera har visat sig vara en succé.

Det har testats under drygt ett halvår och ingen parkeringsvakt med kamera har råkat ut för bråk. Nu köper Parkering Malmö in fler kameror.

"Vi är mycket nöjda med resultatet av testperioden. Att inga allvarliga incidenter har rapporterats visar att kameraanvändningen fungerar", säger Leo Strömberg, chef för gatumarksövervakningen vid Parkering Malmö, i ett pressmeddelande.

Först testades en kamera som fästs på p-vaktens keps. Men den var för tung. Valet föll i stället på en kamera som fästs på p-vaktens kläder. När p-vakten fäller upp linsskyddet börjar kameran spela in.

Det inspelade material som innefattar polisanmälda incidenter sparas för att användas vid eventuella rättegångar. Allt annat material raderas.

Parkering Malmö var först i landet med att använda kameror på p-vakterna. Idén kommer från England där erfarenheterna också är goda.

TT