Rekordökning för dieselbilar

Från 10 till 50 procent på 5 år

MOTOR

Allt fler dieselbilar rullar på de svenska vägarna.

I juni var 50 procent av alla nyregistrerade bilar miljöklassade dieselbilar, visar statistik från Bil Sweden.

För fem år sedan var dieselandelen endast tio procent. I juni var 50 procent av alla nya bilar dieslar vilket är ungefär samma nivå som Europasnittet.

– I takt med att dieselbilarna blivit bränslesnålare, tystare och accelerationssnabbare har intresset att köpa dem ökat, säger Bertil Moldén, vd för Bil Sweden.

Jämtland i topp

– Det är mycket positivt ur miljösynpunkt, och är en viktig förklaring till de snabbt sjunkande koldioxidutsläppen från nya bilar. En dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid och förbrukar 30 procent mindre bränsle än en motsvarande bensinbil.

I Jämtlands län, som är det län som har den högsta dieselandelen, är två av tre nya bilar dieseldrivna. Det är just Norrlandslänen som har den högsta andelen av dieselbilar.

Minskar i storstäderna

I storstäderna Stockholm och Göteborg däremot minskade andelen nyregistreringar av dieselbilar under årets sex första månader.

– För Stockholms del beror det på att befrielsen från trängselskatten för dieselfordon och gratis boendeparkering för dieselbilar tagits bort.

– Värdet av de två åtgärderna uppgick till närmare 12 000 kronor per år. Den moroten har alltså tagits bort. Detsamma gäller i Göteborg där man skärpt parkeringsreglerna för miljöbilar, säger Bertil Moldén.

FAKTA

Flest bilar i Norrland

Andelen dieslar av de bilar som nyregistrerats i norra Sverige under årets sex första månader:

Jämtlands län: 65,8 procent.

Norrbottens län: 63,7 procent.

Västerbottens län: 60,6 procent.

Dalarnas län: 57,9 procent.

Västernorrlands län: 56,7 procent.

Riksgenomsnittet: 48,5 procent.

Källa: Bil Sweden.

TT-Aftonbladet