”FCKU2MF”– inte okej på regskylten

MOTOR

"BADAZZ", "SEXYBOY" och "FCKU2MF".

Det är några av de personliga registreringsplåtar som Transportstyrelsen har sagt nej till i år.

Orsak: De anses stötande.

Hittills i år har Transportstyrelsen handlagt drygt 3000 ärenden om personliga registreringsskyltar. Ett 50-tal av dem som ansökt har fått nej.

Varje fall bedöms

– Det görs en individuell bedömning i varje enskilt fall. Som princip ger man inte okej till varumärkesskyddade namn eller om skyltarna anses stötande på något sätt, säger Kjell-Åke Sjödin på Transportstyrelsens trafikregister.

Nyligen fick en 34-årig stockholmare avslag på sin förfrågan om att få ha en skylt med texten "FCKU2MF" på bilen.

"Den teckenkombinationen ni begärt kan uppfattas som stötande", skriver Transportstyrelsen i sitt beslut.

Några andra ansökningar som har fått nej i år därför att de anses stötande är "BADAZZ", "VODKA" och "AZKICKR".

Eget namn vanligt

Enligt Transportstyrelsen är det vanligast att bilägare som vill ha en personlig fordonsskylt ansöker om att få ha sitt namn, barnens namn eller bilens namn på skylten.

En personlig skylt kostar 6000 kronor.

I februari förra året fanns 15 867 licenser för personlig registreringsskylt i Sverige.

FAKTA

Skyltar som fått nej:

Ansökan och orsak till avslag

VROOM Varumärke

ZODIAC Varumärke

TIGERN Upptagen

MONSTER Upptagen

SUGIRE Stötande

BADAZZ Stötande

SEXYBOY Stötande

SS Stötande

AZKICKR Stötande

FCKU2MF Stötande

LUZIFER/LUCIFER Stötande

VODKA Stötande

Källa: Transportstyrelsen