Stockholmare vill ha Förbifart

Stor majoritet för nya trafikleden men kollektivtrafiken är minst lika viktig

MOTOR

De flesta stockholmare är för bygget av motorvägsleden Förbifart Stockholm. Men om de får välja mellan en ny sexfilig motorväg eller en utbyggnad av nya pendeltågs- och tunnelbanelinjer anser en majoritet att kollektivtrafiken är viktigast att prioritera.

Det framgår av två olika och alltså inte direkt jämförbara opinionsundersökningar där frågan om framtiden för Stockholms trafik ställts på olika vis.

I Synovates undersökning, gjord på uppdrag av Dagens Nyheter, svarar 74 procent av 1 000 tillfrågade stockholmare att de är för att man bygger Förbifart Stockholm. 10 procent är emot. Inom alla partier, alltså även Miljöpartiet, är en majoritet positiva till motorvägsbygget.

I en undersökning av Demoskop, gjord på uppdrag av Miljöpartiet, är bilden en annan. Stockholmarna har här fått frågan om vad som är viktigast att prioritera – Förbifart Stockholm eller kollektivtrafiken. 51 procent anser att en utbyggnad av pendeltåg och tunnelbana är viktigast medan 40 procent tycker att Förbifart Stockholm bör prioriteras.

I Synovates mätning ställdes också frågan om en eventuell folkomröstning i frågan 2012, något som de rödgröna utlovat om de vinner valet. Här är stockholmarna delade – 45 procent tycker att det är rätt med en folkomröstning medan 46 procent tycker att det är fel.

I båda undersökningarna tillfrågades 1 000 personer.

Förbifarten ska enligt planerna börja byggas 2012 och har kostnadsberäknats till drygt 27 miljarder kronor.

TT