Snörik vinter ökade viltolyckor

Flest krockar med rådjur och älg

Den snörika vintern har ökat antalet viltolyckor (arkivbild). Foto: Rolf Pettersson
MOTOR

Den snörika vintern bidrog till att rekordmånga viltolyckor inträffade 2010.

Störst procentuell ökning av de totalt 47 475 rapporterade olyckorna stod kollisioner med älg och rådjur för.

Kollisioner med älg ökade i flera län med över 30 procent.

Fem personer dödades och ett 40-tal skadades svårt i viltolyckor i fjol.

– Det är oroväckande att viltolyckorna ökar år från år, säger Lars Sävberger i Nationella viltolycksrådet.

Snörika vintrar, som 2010, bidrar till att vilda djur kommer upp på vägarna, vilket leder till olyckor.

Att siffran för viltolyckor blev så hög förra året kan eventuellt också förklaras av att allt fler anmäler olyckorna, tror Lars Sävberger.

Två viltslag skiljer sig från de övriga i statistiken, hjort och vildsvin. För de djurslagen minskade olyckorna under 2010, mest minskade vildsvinsolyckorna.

– Det är glädjande, men vi skulle gärna se att detta var en tendens för samtliga olyckor med vilt, säger Lars Sävberger.

Om bilisterna lättar på gasen påverkar det olycksstatistiken, enligt polisen.

– Hastigheten har stor betydelse för att minska antalet viltolyckor, säger länspolismästare Håkan Karlsson, ordförande i Nationella viltolycksrådet.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM