Fyrtiotalister stor fara i trafiken

Pekas ut som trafikrisk i flera decennier framöver

Många äldre kör bil flera år för länge och utsätter både sig själv och andra för stora risker i trafiken, anser amerikanska haverikommisionen. Foto: Thinkstock
MOTOR

Fyrtiotalisterna är många och närmar sig pensioneringen.

Om några år är de så gamla och många att de utgör en stor fara i trafiken.

Det anser den amerikanska haverikommisionen National Transportation Safety Board som granskat den senaste statistiken.

Amerikanska haverikommissionen National Transportation Safety Board (NTSB) har gjort beräkningar på hur den växande skaran äldre människor i samhället påverkar trafiksituationen i framtiden. Slutsatsen är att NTSB höjer ett varningens finger för den risk som äldre förare utgör.

År 2025 kommer var femte förare i USA att vara 65 år eller äldre. Fem år senare har andelen fördubblats.

Antalet dödsolyckor i trafiken med förare fyllda 70 år eller äldre, har minskat med 20 procent under den senaste 10-årsperioden. Men bakom den glädjande statistiken döljer något mer hotfullt , anser den amerikanska haverikommissionen. Enligt den löper förargruppen 70+ tre gånger så hög risk att hamna i en allvarlig trafikolycka som 35 till 54-årig förare.

Äldre fortsätter köra

The Detroit News uppger att studier pekar på att äldre män kör bil sex år längre än vad de egentligen borde innan de hänger undan bilnycklarna för gott. Kvinnorna kör ännu längre tid, upp till tio år.

Utan tvekan kommer fler äldre att fortsätta köra bil längre upp i åldern vilket borde ge en bättre trafikmiljö. Det tror i alla fall Trafikverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall. Enligt honom skulle fler äldre i trafiken bidra till mindre hetsig körstil. Detta gäller framförallt i korsningar, som enligt honom är ett av de farligaste elementen i trafiken.

Hoppas på vården

– Vi kommer att bli mer och mer beroende av att sjukvården hittar dom som, främst på grund av demenssjukdom, inte borde köra längre. Något annat sätt att få till stånd en utfasning av dessa finns inte. Att alla skulle testas är en fantasi och kan inte komma till stånd. Det är inte ens en särskilt bra metod, säger Claes Tingvall på Trafikverket.

ARTIKELN HANDLAR OM