Collin: Hälften av alla mc-förare är osynliga

"Mc-förarna som inte förstår att de är osynliga kommer att dö i förtid"

FOTO: LASSE ALLARD
MOTOR

Hälften av alla mc-förare kör för fort. I över hälften av alla dödsolyckor med motorcyklister har hastigheten varit över eller långt över gällande gräns.

Robert Collin på motorcykel.

Riksdagen har satt målet på högst 220 omkomna i trafiken år 2020. Ett av delmålen är att minst 80 procent av trafiken ska hålla hastighetsgränserna. Mc-förarna har en del att jobba på, visar en rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). I dag bryter nämligen mellan 45 och 70 procent av motorcyklisterna mot hastighetsgränserna.

– Generellt så kör ungefär hälften över gällande hastighetsgränser, säger forskaren Anna Vadeby på VTI.

Fem procent av mc-förarna kör 30 kilometer i timmen över tillåten hastighetsgräns, enligt rapporten.

De senaste åren har cirka 50 motorcyklister dödats i trafiken per år. Nära 2 500 motorcyklister och mopedister skadas varje år så svårt att de blir inlagda på sjukhus i minst ett dygn, skriver Dagens Nyheter.

"Bilister ser inte motorcyklar"

Djupstudier som Trafikverket gjort visar att i drygt en tredjedel av dödsolyckorna med motorcyklister har hastigheten varit mer än 30 km/tim över gällande hastighetsgräns och i ytterligare en tredjedel har hastigheten varit mellan 10 och 30 km/tim över hastighetsgränsen.

– Först kan vi ju fråga oss varför vi kör för fort. Kanske gör att hastighetsgränserna är orimligt låga, så låga att de inte känns naturliga, säger Aftonbladets Robert Collin. Men om vi ska prata speciellt om hojåkarna så är problemet att bilister inte ser motorcyklar. Den hojåkare som inte förstår det dör i förtid.

Men mc-förarna är inte ensamma om att köra för fort.

– Ska man jämföra med bilister så är de ungefär lika dåliga på att hålla hastighetsgränserna, säger Vadeby.

FAKTA

Forskarna har undersökt hur motorcyklister kör på vägar där hastigheten har ändrats till bland annat 80, 100 och 120 kilometer i timmen.

48,3 procent av motorcyklisterna kör för fort på motorvägar där hastighetsgränsen 120 kilometer i timmen gäller.

57,4 procent kör för fort på 2+1-vägar som har fått sänkt hastighet från 110 till 100 kilometer i timmen. 50,6 procent av dem körde för fort på landsvägar i Norrland, som också fått sänkt hastighet från 110 till 100 kilometer i timmen.

45,8 procent kör för fort på de 2+1-vägar som har fått hastigheten höjd från 90 till 100 kilometer i timmen. Källa: TT

TT-Aftonbladet